वैवाहिक 2017-02-26(62)

सुखी वैवाहिक जीवन ...

आयु

पूजा यादव (आयु 28 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5'

रंग : गेहुँआ

गोत्र : बडगोती

बायो डाटा(1)

निशा यादव (आयु 23 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’5”

रंग : गोरा

गोत्र : मुराहरिया

बायो डाटा(5)

गुलाब यादव (आयु 36 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’0”

रंग : गोरा

गोत्र : मुराहरिया

बायो डाटा(7)

पूजा सगर

व्यवसाय :

कद : 5’0”

रंग : गोरा

गोत्र : जटमासिया

बायो डाटा(8)

सपना सगर (आयु 30 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’0”

रंग : गोरा

गोत्र : जटमासिया

बायो डाटा(9)

वीनू (आयु 30 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 4’6”

रंग : गोरा

गोत्र : मोर्चा

बायो डाटा(10)

शिवानी वरुण (आयु 26 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’3”

रंग : गोरा

गोत्र : वरुण (मोरली वाले)

बायो डाटा(14)

अनुप्रिया (आयु 22 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’2”

रंग : गोरा

गोत्र : नारोलिया

बायो डाटा(16)

नवीन कर्दम (आयु 36 वर्ष)

व्यवसाय : प्रायवेट जॉब

कद : 5'5"

रंग : गेहुंआ

गोत्र : झाजिया

बायो डाटा(20)

बबिता यादव (आयु 26 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’4”

रंग : गोरा

गोत्र : जेरिया

बायो डाटा(24)

पिंकी यादव (आयु 32 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 4’8”

रंग : गोरा

गोत्र : जेरिया

बायो डाटा(25) ( मांगलिक)

अनीता यादव (आयु 31 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’2”

रंग : गेहुंआ

गोत्र : जेरिया

बायो डाटा(28)

दीपिका नीम यादव

व्यवसाय :

कद : 5'4"

रंग : गेहुँआ

गोत्र : नीम

बायो डाटा(30)

भारती कदम (आयु 27 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’1”

रंग : गोरा

गोत्र : बचरेनिया

बायो डाटा(31)

दीपिका अमोल (आयु 29 वर्ष)

व्यवसाय : हेड नर्स (शासकीय जॉब)

कद : 5’3”

रंग : गोरा

गोत्र : मोहोलीया

बायो डाटा(47)

ज्योति बरालिया (आयु 24 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’3”

रंग : गोरा

गोत्र : बरालिया

बायो डाटा(48)

वंदना बरालिया (आयु 21 वर्ष)

व्यवसाय : सिलाई कढ़ाई

कद : 5’2”

रंग : गोरा

गोत्र : बरालिया

बायो डाटा(49)

राखी भेसोलिया (आयु 26 वर्ष)

व्यवसाय : सिलाई

कद : 4’8”

रंग : गेहुंआ

गोत्र : भेसोलिया

बायो डाटा(50)

रानी यादव (आयु 24 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’3”

रंग : गोरा

गोत्र : तोनगरिया

बायो डाटा(51)

नंदनी भाटिया (आयु 27 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 4’9”

रंग : गेहुंआ

गोत्र : नेचानीया

बायो डाटा(52)

पायल कदम (आयु 25 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5'5"

रंग : गेहुंआ

गोत्र : कदम पुरिया

बायो डाटा(53)

रोहित यादव

व्यवसाय : फर्नीचर

कद : 5’6”

रंग :

गोत्र : आकोले

बायो डाटा(75)

रूपा यादव (आयु 30 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’0”

रंग : गेहुंआ

गोत्र : सोन

बायो डाटा(78)

रजनी व्यास (आयु 34 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’0”

रंग : श्याम

गोत्र : व्यास

बायो डाटा(79)

अम्रता (आयु 28 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’1”

रंग : गेहुंआ

गोत्र : आकोले

बायो डाटा(80)

पूजा यादव (आयु 26 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’0”

रंग : गेहुंआ

गोत्र : कदम

बायो डाटा(81)

नेहा नीमा (आयु 26 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’4”

रंग : गोरा

गोत्र : तिलावली वाले

बायो डाटा(82)

विनीता कसोटिया (आयु 23 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’4”

रंग : गेहुंआ

गोत्र : कसोटिया

बायो डाटा(83)

ज्योति यादव (आयु 33 वर्ष)

व्यवसाय : प्रायवेट जॉब

कद : 5’3”

रंग : गेहुंआ

गोत्र :

बायो डाटा(84)

चांदनी तोमर यादव (आयु 33 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’4”

रंग :

गोत्र : तोमर

बायो डाटा(85)

पूजा यादव (आयु 26 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’2”

रंग : गेहुंआ

गोत्र : नगावत

बायो डाटा(86)

रितु वरुण (आयु 25 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’6”

रंग : गेहुंआ

गोत्र : वरुण

बायो डाटा(87)

सिमरन यादव (आयु 32 वर्ष)

व्यवसाय : प्रायवेट बैंक जॉब

कद : 5'5"

रंग : गोरा

गोत्र : जेरिया

बायो डाटा(88)

नीलम यादव (आयु 26 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5'5"

रंग : गोरा

गोत्र : मन्डोलिया

बायो डाटा(90)

प्रियंका यादव (आयु 37 वर्ष)

व्यवसाय : प्रायवेट स्कूल टीचर

कद : 5’3”

रंग : गोरा

गोत्र : कसोटिया

बायो डाटा(92)

लीला यादव (आयु 41 वर्ष)

व्यवसाय : सरकारी सेवा- स्कूल लेक्चरर (राजपत्रित)

कद : 5’1”

रंग : गोरा

गोत्र : कसोटिया

बायो डाटा(93)

वर्षा यादव (आयु 27 वर्ष)

व्यवसाय : शिक्षक

कद : 5’4”

रंग : गोरा

गोत्र : भोजपुरिया

बायो डाटा(94)

संगीता वरुण

व्यवसाय : टीचर

कद : 5'5"

रंग : गोरा

गोत्र : वरुण

बायो डाटा(99)

नेहा यादव (आयु 24 वर्ष)

व्यवसाय :

कद : 5’2”

रंग : गोरा

गोत्र : देमोलिया

बायो डाटा(100)

मुकेश यादव (आयु 28 वर्ष)

व्यवसाय : नोकरी

कद : 5'5"

रंग : गेहुंआ

गोत्र : निगोइया

बायो डाटा(101)